Udviklingsplan for Marselisborg-sporet

Vi arbejder for at udvikle og bygge sjove, velplanlagte, bæredygtige spor. Vores udgangspunkt er plads til alle. Dette sikres med MTB-spor hvor mountainbikes adskilles fysisk på egne spor, væk fra andre brugergrupper (gående, løbende, ridende, mm.). 

Konkret ønsker vi at anlægge nye, adskilte MTB-spor, således at de eksisterende stier anvendt af andre brugergrupper ikke indskrænkes. Alle nye spor planlægges efter gældende lovgivning og med respekt for skoven og dens fortidsminder og arealer af særlig naturmæssig værdi.

Vi har i foråret 2021 udarbejdet en udviklingsplan for MTB-sporet i Marselisborg, som du kan hente ved at trykke på rapport billedet.

SAMARBEJDSPARTNERE

Vores vigtigste værktøj er dialogen. Vores samarbejdepartnere inkluderer:

Hvis du har feedback eller ønsker til vores spor, så er du meget velkommen til at kontakte os.